OpenOffice.lt / Pagalba naudotojams / Dažni klausimai (FAQ) / Bendri klausimai / Lietuvių kalbos rašybos tikrinimo modulio įdiegimas į programų paketą „OpenOffice.org 1.1.x“

Lietuvių kalbos rašybos tikrinimo modulio įdiegimas į programų paketą „OpenOffice.org 1.1.x“

.

1. Baikite darbą su „OpenOffice.org“ – užverkite visus
jos langus.

2. Baikite „OpenOffice.org“ sparčiąją paleistį (dažnai
OpenOffice būna atmintyje netgi kai uždaryti visi
OpenOffice langai, tuomet šalia laikrodžio būna
OpenOffice ikonėlė, paspauskite ant jos dešinį pelės
klavišą ir išsirinkite "Exit Quickstarter).

3. Jei OpenOffice naudoja tik vienas vartotojas -
paprasčiausiai nukopijuokite bylas „dictionary.lst“,
„lt_LT.aff“ ir „lt_LT.dic“ į katalogą:

„Windows“ sistemose – „Program
Files\OpenOffice.org1.1.0/user/wordbook/“;

Jei OpenOffice naudoja keli vartotojai (įdiegėte
paleisdami setup.exe su /net parametru), taip pat jei
turite problemu su rašybos tikrinimu kai įdiegėte į
user/wordbook katalogą:

a) Bylas lt_LT.aff bei lt_LT.dic nukopijuokite į
OpenOffice katalogo /share/dict/ooo pakatalogį.
Įprastai OpenOffice katalogas Windows OS būna "Program
Files" kataloge.
b) Pridėti prie OpenOffice kataloge,
/share/dict/ooo pakatalogyje esančios bylos
dictionary.lst tokią eilutę:

DICT lt LT lt_LT

4. Paleiskite „OpenOffice“ programą.

5. Pasirinkite meniu „Priemonės -> Parinktys...->
Kalbos nuostatos -> Rašymo pagalba“
("Tools"->"Options"->"Language Settings"->"Writing Aids")

ten išsirinkite (ir uždėkite varnelę, jei dar
neuždėta) "OpenOffice MySpell Spellchecker" iš

"Available language modules" sąrašo, ir tada
paspauskite mygtuką "Edit" („Taisa“)

6. Iš atsiradusio dialogo kalbų (Language) sąrašo
pasirinkite Lietuvių

(Lithuanian) kalbą uždėkite varnelę prie "OpenOffice
MySpell Spellchecker".

7. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Priemonės ->
Parinktys...-> Kalbos nuostatos -> Kalba“
("Tools"->"Options"->"Language Settings"->"Languages") ir
išskleidę sąrašą „Europos“ ("Western") pasirinkite
„Lietuvių“ (Lithuanian).

Viskas - dabar jau turi veikti lietuviškos rašybos
tikrinimas (žr.: meniu Tools->Spellcheck).

Jei rašybos tikrinimas vistiek neveikia - pažiūrėkite ar
pagrindinė kalba nustatyta į Lietuvių bei ar
OpenOffice programa buvo uždaryta kai darėte pakeitimus
dictionary.lst byloje

Pažymėto teksto kalbą galima keisti
"Format"->"Character"->"Font"->"Language"